Hello Participatie

Bewoners willen graag op de hoogte blijven van veranderingen in hun leefomgeving en willen mee kunnen praten en -beslissen. Daarom is bewonersparticipatie belangrijk.

Toch is het voor veel bewoners lastig om te participeren. Ze weten bijvoorbeeld niet dat er een bewonersbijeenkomst is, of kunnen deze niet bijwonen. Omdat deze wordt gehouden op een moment dat de kinderen naar bed moeten, of omdat er een voetbalwedstrijd op de televisie is. Of misschien omdat iemand de taal nog niet goed spreekt en bang is dat hij niet goed begrijpt wat er wordt besproken. Als jongere heb je geen zin om tussen een stel oudere mensen te gaan zitten en als oudere ben je misschien slecht ter been. En ga je toch naar zo’n bijeenkomst, dan kan het soms lastig zijn.

In deze anderhalve meter samenleving is het ook nog eens lastig om een grote fysieke bijeenkomst te organiseren, of om (op een vastgesteld tijdstip) mensen te laten meepraten in video calls.

Toch vraagt de nieuwe Omgevingswet juist om meer meedenkende bewoners. Het participatiepercentage moet omhoog!

De Omgevingswet en Hello Buurman

De omgevingswet is een aangenomen maar nog niet ingegane Nederlandse wet waarin tientallen wetten en honderden regels in een nieuwe wet worden verzameld. Hierin is beslist dat er voortaan meer bewoners moeten participeren, zodat zij meer zeggenschap krijgen in hun leefomgeving.

Lastig, want hoe bereik je in deze tijd juist meer bewoners, terwijl fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk zijn? Juist, met Hello Buurman!

Wij zorgen op een ongedwongen en laagdrempelige manier voor meer participerende bewoners. Dit doen wij met de Hello Buurman-app, die bewoners op hun eigen telefoon of tablet kunnen downloaden. Zo kunnen zij op elk moment en op elke plek meedenken over hun leefomgeving. Door onze realistische 3600 beelden kijken bewoners virtueel om zich heen en zien zij meteen hoe hun buurt eruit komt te zien. Hello Buurman zorgt voor bewonersparticipatie in een geheel nieuwe stijl!

Besluitvormingsproces

Meebeslissen kan anoniem. Dit geeft bewoners de gelegenheid om vrijuit hun mening te geven, door hun stem uit te brengen of een opmerking te plaatsen. Opdrachtgevers kunnen de stemmen en meningen altijd bekijken in hun eigen dashboard en op basis van deze data rapportages samenstellen voor bijvoorbeeld intern overleg of verantwoording aan het bestuur.

Bewoners worden actief betrokken in het proces, zo brengen zij niet alleen hun stem uit maar worden de uitkomsten ook weer gedeeld met de bewoners zelf en eventueel besproken tijdens een (digitale) bijeenkomst. Ook na het besluitvormingsproces kan Hello Buurman ingezet worden om bewoners op de hoogte te houden. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van pushberichten bij de start van de werkzaamheden. 

Zien is geloven

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Stuur ons vrijblijvend een bericht, we spreken u graag!