Hallo, wij zijn Hello Buurman

In 2015 werd in Rotterdam VR Composers opgericht; een bedrijf dat zich specialiseert in het produceren van hoge kwaliteit 360-graden video’s. Manoli Tsigonakis was verantwoordelijk voor productontwikkeling, Gerdien Wessels voor het management.

Tijdens het maken van de video-producties bleek dat er behoefte bestond aan een product voor (interactieve) 360-graden video’s, dat kon worden ingezet als instrument om mensen virtueel bestemmingen te laten “ervaren”, en te laten participeren bij de inrichting van de leefomgeving. Om dat mogelijk te maken is, naast het productiebedrijf VR Composers, in 2017 CityXP opgericht, als instrument om steden te promoten. Hier is YourXP (2018) en later Hello Buurman uit voortgekomen, dat aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en burgerparticipatie.

Altijd in ontwikkeling

Manoli en Gerdien worden intussen bijgestaan door Henk van Dijk, als manager en adviseur, en een aantal vaste medewerkers en freelancers (developers, 3D-artists, filmers), die samen hard werken aan de verdere ontwikkeling van producten.

Hello Buurman vindt het belangrijk om de positie van jongeren te versterken en biedt graag de gelegenheid om werkervaring op te doen, ook in deze anderhalve meter samenleving.
Studenten van onderwijsinstellingen als Grafisch Lyceum Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en BUAs hebben met veel plezier stagegelopen bij Hello Buurman.

Hello management

Kent u de mensen achter Hello Buurman al? Tijd om ze aan u voor te stellen.
Ons team werkt altijd met veel plezier aan uw project en leert u graag beter kennen. Spreken we elkaar snel?

Gerdien Wessels
Co-founder, HR & Finance
Manoli Tsigonakis
Co-founder, Productontwikkeling